Van zorgen maken óver geldzaken naar goede zorg vóór geldzaken

"Een mens is rijk al naargelang het aantal dingen waarom hij zich niet hoeft te bekommeren"

HD Thoreau

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind is er net als bij budgetbeheer sprake van het laten beheren van je inkomsten en uitgaven. Er is ook een groot verschil. Beschermingsbewind is ingrijpender dan budgetbeheer. Bij beschermingsbewind geef je je geldzaken volledig uit handen. Je hebt er geen zeggenschap meer over. Om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind moet er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank.  Tijdens een zitting beoordeelt de kantonrechter de reden van de aanvraag en het Plan van Aanpak van de beschermingsbewindvoerder.

Voornaamste reden voor beschermingsbewind is dat iemand beschermt wordt tegen eigen financieel handelen zo lang het nodig is. Soms is het nodig om een stabiele situatie te bereiken of te behouden om een schuldhulp-regeling te kunnen starten. Een andere keer gaat het om een langdurige situatie vanwege een beperking of ziekte.