Wat is budgetbeheer?

Budgetbeheer betekent dat wij er voor kunnen zorgen dat uw rekeningen op tijd betaald worden en dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.

 

Onze taken:

  • het sluiten van een budgetbeheerovereenkomst
  • het opstellen van een budgetplan
  • het regelen van een beheerrekening en leefgeldrekening.
  • het budgetplan uitvoeren

Voor welke situatie?

Budgetbeheer kan zinvol zijn in de volgende situaties:

  • U heeft zich aangemeld bij schuldhulpverlening en u wilt graag geholpen worden tijdens het voortraject om definitief toegelaten te kunnen worden tot een schuldhulpverleningstraject. Het voortraject wordt ook wel het stabilisatie-traject genoemd. Het doel is om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen en te houden. Als er sprake is van een beslaglegging op uw loon dan controleren wij of de beslagvrije voet goed is berekend. Bovendien houden wij goed contact met de schuldeisers.
  • U komt uit een schuldhulpverleningstraject en wil er niet direct alleen voor komen te staan.
  • U heeft een informatie en advies gesprek gehad met een schuldhulpverleningsorganisatie en zij hebben u geadviseerd in budgetbeheer te gaan.
  • U kunt niet terecht bij schuldhulpverlening en u weet niet hoe u de eindjes aan elkaar moet knopen.

 

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer kunnen in sommige gevallen vergoed worden door de gemeente via de regeling Bijzondere Bijstand. U kunt een overzicht van de kosten opvragen via info@samenopkoers.nl

 

 

Lees ook: