Terug

Taken

Wij verzorgen al uw financiële zaken, voeren uw administratie uit, doen belastingaangifte, vragen (bijzondere) bijstand, huurtoeslag en zorgtoeslag aan, en zorgen ervoor dat de inkomsten van u gebruikt worden voor uw verzorging. Een bewindvoerder is te vergelijken met een „boekhouder‟.

Direct aan het begin van het bewind moeten wij heel precies opschrijven wat u aan bezittingen en schulden heeft. Ieder jaar wil de rechter precies zien wat er met uw bezittingen en schulden is gebeurd en waaraan uw inkomen is uitgegeven. Dit heet “De Rekening en Verantwoording”.

Wij mogen niet altijd zomaar over uw goederen beslissen. Soms is er toestemming van de rechter nodig. Voor de alledaagse uitgaven, zoals de gewone boodschappen , huur, energie, de aanschaf van kleding enzo hoeft dat niet. Als er meer dan € 1500,00 ineens moet worden uitgegeven, moeten wij eerst aan de rechter vragen of dit mag.

Wij zijn uw wettelijk vertegenwoordiger op financieel gebied. Wij kunnen in uw naam bijvoorbeeld afspraken maken met instanties of schuldeisers.

Wat wordt van u verwacht?

Wij beheren uw geld maar wij kunnen nooit meer uitgeven dan er binnenkomt. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat wij dingen die u graag zou willen kopen niet kunnen toestaan. We kunnen wel proberen af te spreken om voor een uitgaaf te gaan sparen.

Komen we er echt niet samen uit dan kunnen we de rechter vragen te beslissen.

Lees ook: