Terug

Vergoeding

De tarieven voor onze werkzaamheden voor beschermingsbewind zijn vastgesteld door de overheid.
Wat u zelf hier aan kunt bijdragen wordt eventueel aangevuld met een bijdrage in de kosten door de gemeente afdeling Bijzondere Regelingen. Voor onze cliënten dienen we dan een verzoek in bij Werk en Inkomen Lekstroom te Nieuwegein. Deze voorziening heet: “bijzondere bijstand”.

Soms is dat ook mogelijk voor de kosten van budgetbeheer.

De naam doet vermoeden dat je dan ook een bijstandsuitkering moet hebben maar dat is niet zo.
Bij een financiële tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand wordt per persoon de financiële draagkracht berekend. Iedere gemeente mag zelf de normen hiervoor bepalen.

Voor de aanvraagprocedure bij de rechtbank moet er ook griffie rechten worden betaald.

Lees ook: